Grundkøb

Katten i sækken

Mange har prøvet at stå i den situation at have købt en byggegrund for at kunne opføre sit drømmehus og siden opdage at den er ”bundløs” og forbundet med store funderingsomkostninger at gennemføre byggeriet.

Det er derfor vigtigt i forbindelse med grundkøbet at få foretaget en jordbundsundersøgelse til afklaring af jordbunds- og funderingsforholdene på grunden. Med undersøgelsen er der enten mulighed for at springe fra handlen i tide eller få forhandlet et nedslag i grundprisen.

Byg på sikkert fundament

Den geotekniske undersøgelse danner grundlaget for projektering og korrekt valg af den mest optimale funderingsform af dit byggeri. Med kendskab til underbundens beskaffenhed sikres dit byggeri fra starten et bæredygtigt fundament. 

Det er en kendt sag at mange gennem tiderne har opstartet sit byggeri uden forhåndskendskab til jordbunden for efterfølgende at måtte standse op og ”sadle” om, hvilket altid er en fordyrende proces for bygherren. Ofte er tiden en vigtig faktor.

Forebyg fejlfundering

Ved kontrol af udgravninger under byggefasen af en geoteknisk kyndig person sikres konstruktionerne overalt at være ført ned på bæredygtig og ikke sætningsgivende bund. Tilsynene er en minimal omkostning i forhold til den tryghed bygherre opnår.

Er skaden først sket og huset er fejlfunderet vil skaderne altid have en væsentlig indvirkning på husets funktionsdygtighed ligesom værdien af huset forringes i væsentlig grad. Hvem vil købe et hus med sætningsskader? En efterfølgende sikring af bebyggelsen mod fremtidige sætningsskader er meget dyrt.

Hvorfor Jord Teknik A/S

Jord Teknik A/S tilbyder dig en standardundersøgelse for husbyggeri typisk bestående af 2 til 3 lag følgeboringer med styrkemålinger og optagning af jordprøver. I borehullerne monteres pejlerør til vandstandsmålinger. Jordprøverne behandles på vort laboratorium med geologisk bedømmelse og nødvendige geotekniske klassifikationsforsøg og munder ud i en geoteknisk rapport, der beskriver det relevante omkring jordbunds-, grundvands- og funderingsforholdene for gennemførelse af byggeriet.

Med rapporten i hånden vil rådgiver, bygmester eller entreprenør kunne give et overslag over de forventede omkostninger på funderingsarbejderne.

Kontakt os

Vi glæder os til at være dig behjælpelig med undersøgelse af din byggegrund. Har du spørgsmål så kontakt os til en uforpligtende samtale enten på telefon 44 92 22 44 eller e-mail: jt@jord-teknik.dk. Se i øvrigt kontaktmuligheder under punktet ”Kontakt”.

Bliv ringet op

Få et gratis og uforpligtende tilbud
Få svar på dine spørgsmål
Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.